Welkom

 

 

                                                                   

"... de gouden kleur, die de late romantiek kenmerkt,

ligt over deze poëzie breed gespreid."

 

(Willem Andriessen)

 

 

         

          Geboren in Oegstgeest, een Duitse achternaam dankzij een beroemde Duitse vader, opgegroeid in het internationale milieu van de Leidse Universiteit, muziekstudent in 's Gravenhage en Leipzig, werkzaam in Haarlem/Overveen en daar overleden, componist in Nederland.

          Deze website is een poging de wereld te reconstrueren waarin Leander Schlegel componeerde, te begrijpen waarom hij in Nederland nooit of zelden op zijn waarde geschat is, te achterhalen hoe hij in Weense kringen een gevierd componist werd en of hij, naar de geest, eigenlijk wel als een Nederlandse componist beschouwd moet worden.

 

          Ik vermoed dat weinig mensen zo veel informatie over Leander Schlegel bijeen hebben als ikzelf en ik wil dat materiaal heel graag op deze manier toegankelijk maken. Tegelijkertijd hoop ik ook dat wie over gegevens beschikt of wie gedachten koestert die kunnen bijdragen tot een vollediger beeld van de componist Schlegel die zal willen delen. Wie wil kan via facebook een interaktieve relatie met Leander Schlegel aangaan: hij is vooruitstrevender dan menigeen dacht.

          De hoofdbron van onze kennis over Leander Schlegel is het Schlegel-archief in het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag. Voor de duidelijkheid moet ik even hieraan toevoegen dat ik over een niet onbelangrijk deel van het daar aanwezige materiaal al de beschikking had gekregen in fotokopievorm - zulks voor studiedoeleinden - voordat het Nederlands Muziek Instituut als zodanig ontstond. De op deze site afgebeelde originele documenten maken overigens deel uit van mijn eigen collectie. Verder is geput uit andere archieven, muziekhistorische studies, (auto)biografieën van musici, kranten en tijdschriften, enzovoorts.

   De bezoeker wil mij wel vergeven dat de rubriek 'Herontdekking' enigszins persoonlijk gekleurd is.

 

          Een aantal aspecten van met name het persoonlijke leven van Schlegel komt op dit ogenblik op deze site nog niet aan bod. Deels omdat ik de resultaten van onderzoek door derden afwacht*, deels omdat het invoeren van tekst en beeld nog veel meer tijd vergt. Maar ik geef er de voorkeur aan de site al in de huidige fase van invulling zichtbaar te maken. 

          Ik stel het op prijs dat wie materiaal uit deze website citeert of anderszins gebruikt de gangbare regels omtrent bronvermelding hanteert. Mocht ik zelf in deze ergens tekort geschoten zijn, dan wil ik dat graag vernemen.

 

Juli 2013 (tweede, geheel vernieuwde versie),

Frans van Ruth

 

        

          * In het najaar van 2014 ontving ik de studie van Bob van Zijderveld, Een Duitse familie in Nederland (1804-1913). Carrièrisme en netwerken van Hermann Schlegel en zijn zonen Gustav en Leander (dissertatie Open Universiteit, 2014). In de komende jaren hoop ik dankbaar gebruik te maken van de in dit boek gepubliceerde onderzoeksresultaten om op deze website ook meer inzicht te geven in Schlegels persoonlijke leven. Ik zal dan steeds naar het proefschrift verwijzen met de afkorting 'vZ', gevolgd door de paginanummering.